Een fitte organisatie

Als organisatie wens je competente, fitte en gemotiveerde medewerkers, want die dragen optimaal bij aan een fitte en productieve organisatie. De verantwoordelijkheid voor competent, fit en gemotiveerd ligt bij de medewerker zelf. Ook de werkgever kan veel doen om medewerkers– in beider voordeel – hierin te stimuleren en te ondersteunen.  

Gedeelde verantwoordelijkheid

Medewerkers hebben zelf regie over hun eigen arbeidsmarktfitheid. Het is per slot hún loopbaan. Ook de werkgever speelt een belangrijke rol:
• geef richting – laat medewerkers weten waar de organisatie naartoe beweegt en wat dat van hen vraagt. Heldere doelen geven duidelijkheid en inzicht.
• geef ruimte – geef medewerkers genoeg tijd en ruimte om het werk goed te doen en te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid
• geef ruggensteun – ondersteun hen met HR-tools, een coachende manier van leidinggeven, een positieve leercultuur en signaleer tijdig, bij voorkeur preventief.

Kies het duurzaam inzetbaarheidstraject

Samen de verantwoordelijkheid delen voor goede inzetbaarheid. Organisaties kunnen veel doen om aan het versterken, voorkomen en herstellen. Het Duurzaam inzetbaarheidstraject helpt beiden om inzicht te krijgen hoe het met de werknemer gaat op gebied van gezondheid, ontwikkeling, motivatie en werkbelasting.

We maken gebruik van het Huis van Werkvermogen. Dit geeft aan hoe goed iemand in staat is zijn werk uit te voeren. Als alle verdiepingen van het huis op orde zijn, spreken we van een goed werkvermogen. De medewerkers staan in hun kracht en ervaren werkplezier. Dit versterken heet AMPLITIE.

Als het op een van de verdiepingen niet lekker verloopt, kun je als werkgever signaleren en op tijd ruggensteun geven. Let goed op als er sprake is van mantelzorg in combinatie met een drukke baan of bij een matige gezondheid en drukte op het werk of bij het overnemen van werk van collega’s als het eigen werk ook door loopt. Signaleren voorkomt dat werknemers op enig moment gaan uitvallen. Dit noemen we PREVENTIE.

Als er sprake is van een stress situatie of burnout, is dit vaak een opeenstapeling van factoren. De draaglast is dan groter dan dat iemand aankan (de draagkracht). Ook dan kun je de medewerker helpen door de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen te repareren. We noemen dit CURATIE.

Een effectieve manier om je medewerkers te ondersteunen is het duurzaam inzetbaarheids traject. Vanuit verschillende domeinen helpt het de medewerker om de eigen inzetbaarheid te vergroten:

Domein duurzame inzetbaarheid

Door de verdiepingen van het Huis te bespreken komen knelpunten, gedoe op het werk of conflicten boven water. Dit geeft aan wat je niet meer wenst. In het traject bespreken we wat je daarvoor graag in de plaats wilt en hoe je dit stap voor stap kunt bereiken. Bv het aangeven van je grenzen en deze zelf bewaken, een goede werk/privé balans, meer rust in je hoofd, betere taakverdeling. Dit kan van alles zijn.

Domein stress reductie

Geeft inzicht in positieve en negatieve stress en reikt tools aan voor een betere balans. Ook kijken we waar de stress vandaan komt, dit is niet altijd een hoge werkdruk. Kernkwadranten zijn een geweldig handvat om meer inzicht te krijgen in jouw en andermans kwaliteiten. Het helpt je alert te zijn op valkuilen die je stress bezorgen. Dit helpt om draagkracht te creëren.

Domein Eigen regie: 

Een belangrijke interventie is het gesprek over het werk samen met werknemer, werkgever en de coach. Duurzame inzetbaarheid en een geode werkvermogen is een verantwoordelijkheid die je samen deelt met werknemer en organisatie. We versterken zowel de eigen regie van beiden en gebruiken hiervoor de koerskaart waarbij een  open gesprek ontstaat over:

  • Op welk terrein valt het meest te winnen?
  • Wat zou de werknemer zichzelf daarin gunnen? Wat gunt hij zijn collega’s en organisatie
  • Wat zou de werkgever zijn of haar werknemers gunnen op gebied van gezondheid, productiviteit en ontwikkeling?
  • Welke ondersteuning zouden jullie zeker vooruit helpen?
  • Welke belangrijke acties onderneem je samen om dit waar te maken?

 

Wie zou jij een duurzaam inzetbaarheidsgtraject gunnen op weg naar een goede balans en meer werkgeluk?

Meer weten over het traject?

ePub Kies een duurzame aanpak voor stress en burn-out