Dit Perspectief

Slim regeling

Subsidie voor een wendbare fitte organisatie.

MKB werkgevers krijgen de kans om vanaf 2020 tot 2024 subsidie aan te vragen voor een doorlichting van de organisatie voor het toekomst bestendig blijven en vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De SLIM-regeling.

Slim regeling 2022-2024

Inzetbaarheid vergroten? Juist nu!
Een gezonde organisatie met vitale, ontwikkelde medewerkers presteert beter en heeft een grotere slagkracht. In deze tijd van Corona wordt veel gevraagd om wendbaar te blijven.
Juist nu kan de subsidie van grote waarde zijn voor MKB werkgevers.

Waarom deze regeling
Volgens Minister Koolmees van Sociale Zaken is deze regeling voor het MKB nodig om toekomst bestendig te blijven. Meegaan met veranderingen vraagt om het ontwikkelen en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Vaak ontbreekt het aan tijd, geld en expertise. Daarom gaat het kabinet u helpen.

Marktpositie behouden
Banen veranderen of verdwijnen, ziekteverzuim stijgt, de balans tussen werk/privé vervaagt door de 1,5 meter economie en vergrijzig neemt toe.
Kortom hoe zorg ik dat mijn organisatie gezond en financieel fit blijft? Hoe neem ik medewerkers mee in deze ontwikkeling? Welke vaardigheden en capaciteiten zijn nodig nu en in de toekomst?
DIT Perspectief helpt u met de bedrijfscase om inzicht te krijgen in deze vraagstukken.
Hiervoor kunt u de SLIM regeling aanvragen. Niet eerder was het percentage voor subsidie zo hoog.
80% van het project wordt vergoed voor MKB tot 50 werknemers en 60% vanaf 50 werknemers.

Hoe ziet de regeling eruit?
Er wordt 48 miljoen euro vrijgemaakt. Als MKB werkgever kunt u een subsidie aanvragen voor minimaal €5.000,- en maximaal €24.999,-. Ook is het bedoeld voor samenwerkingsverbanden

(bedrijven uit dezelfde branche) en grotere bedrijven in de horeca, landbouw of recreatiesector. Zij kunnen een subsidie aanvragen van maximaal €500.000,-. De aanvraagperiode is in maart en september.

Waarvoor kunt u de subsidie inzetten?

U kunt de subsidie inzetten voor de doorlichting bestaande uit 3 onderdelen. Deze geven u een compleet beeld waar u als organisatie staat:

  1. Markt; Voorlichting over DI ontwikkelingen in uw branche, cao en wetgeving.
  2. Bedrijf; Welke uitdagingen liggen er bij u op gebied van gezondheid, ontwikkeling en productiviteit, het risico op uitval, motivatie, functieverandering en talentontwikkeling.
  3. Werknemer; Aan de hand van het Huis van Werkvermogen spreken we met uw medewerkers. o.a balans werk/privé, leefstijl, werkomstandigheden en talent ontwikkeling. Dit vormt de basis voor draagvlak en stimuleert eigen regie.

De uitkomsten van de doorlichting zetten we om in een ontwikkelplan. Hierin beschrijven we de mogelijkheden en kansen met advies en concrete acties over passende interventies met als doel: een gezonde, toekomstbestendige organisatie.

DIT is een unieke kans!
Maak als MKB werkgever gebruik van deze regeling.

We stimuleren meer mensen, inspireren en zetten organisatie, teams en werknemers in beweging.
Met als resultaat: bevlogen, vitale, ontwikkelde medewerkers, lager verzuim, meer werkvermogen en hogere klanttevredenheid.

DIT Perspectief maakt duurzame inzetbaarheid inzichtelijk en krijgt helder wat bij u de hefboom is, waardoor het (wel) gaat werken.

Uw investering? Een kop koffie en 1 uur van uw tijd (Zoom)
Tijdens het gesprek geven we inzicht in de mogelijkheden en het rendement (ROI) dat gemiddeld tussen de 200% tot 300% ligt.

Het belang om inzicht te krijgen wat nodig is voor continuïteit en groei van het bedrijf is nog nooit zo groot geweest.

Kom alles te weten over de regeling
Ontwikkeling en scholing zijn belangrijk om mensen duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk maar voor medewerkers en de hele maatschappij. Voor veel MKB-bedrijven is het moeilijk in schatten wat de (huidige) ontwikkelingen betekenen voor de inzetbaarheid van hun medewerkers.

Met de SLIM-regeling kun je als MKB-er subsidie aanvragen voor een doorlichting.

Voor wie geldt de regeling:
Elke MKB-ondernemer, samenwerkingsverbanden en bedrijven in horeca, landbouw en recreatie. De SLIM- regeling staat voor (Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen In MKB ondernemingen).

Per wanneer geldt de regeling:

De aanvraag kan worden aangevraagd  in maart  en september tot 2024.  

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen:
De minimale project omvang is € 5000 (dat wil zeggen: een eigen investering van € 1000, bij 80% vergoeding). Per bedrijf bedraagt de subsidie maximaal €24.999.

Voor welke activiteiten kan ik de regeling aanvragen:
De regeling kan worden ingezet voor een doorlichting van de onderneming uitmondend in een ontwikkelplan met de volgende drie onderdelen:

  1. Marktanalyse over huidige ontwikkelingen in uw branche.
  2. Bedrijfsanalyse: welke uitdagingen zijn er op het gebied van gezondheid, verzuim, werkdruk, motivatie, productiviteit en talentontwikkeling.
  3. Werknemer-scan; Aan de hand van het Huis van Werkvermogen voeren we persoonlijke gesprekken en kijken we welke thema’s aandacht verdienen onder andere ontwikkeling en scholing.

Aanvullend kan de wetenschappelijke tool worden ingezet om DI te meten. Met deze tool kan nauwkeurig worden bepaald welke van de 50 factoren invloed hebben op het werkvermogen, geluk en productiviteit. Deze tool valt binnen de subsidie.

Hoe kan ik de regeling aanvragen:
De adviseur duurzame inzetbaarheid van DIT Perspectief kan voor u de aanvraag indienen. De subsidieverstrekker UVB behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op subsidie. De aanvraag gaat online via het portaal UVB:

Welke kosten worden vergoed:
Voor ondernemers met minder dan 50 werknemers ontvangt u subsidie voor maar liefst 80% van de totale kosten. Voor ondernemers met meer dan 50 werknemers is dat 60%.

– Kosten voor inhuur van extern adviseur duurzaam inzetbaarheid. (max uurloon €120,- excl btw)
– Inzet wetenschappelijke tool om duurzame inzetbaarheid te meten.
– Directe loonkosten van betrokken personeel bij het project
– Een toeslag van 15% over de kosten als tegemoetkoming voor overhead.

Rekenvoorbeeld:
Kosten doorlichting en ontwikkelplan door extern adviseur: € 11.834,-
Vergoeding subsidie (80%) €  9.467,-

Uw eigen investering (20%) €  2.367,-
In het voorbeeld zijn we uitgegaan van een MKB onderneming met 30-35 werknemers.

De bedragen zijn exclusief btw.

Op basis van uw wensen en grootte van organisatie maken wij een passende berekening.

Tijdspad:
Als ondernemer wil je graag vooraf duidelijkheid over de subsidie.

Na inzending duurt de afhandeling van de aanvraag ongeveer 1 tot 2 maanden

Het project wordt gestart binnen drie maanden na akkoord

Het project wordt door u voorgefinancierd. Om u tegemoet te komen kunt u maandelijks betalen en brengen wij 80% van de gemaakte kosten in rekening. Na afronding van het project betaalt u 20% van de resterende kosten.

De subsidie ontvangt u binnen 22 weken na afronding van het project van de subsidieverstrekker.

De subsidie gaat op volgorde van inschrijving.

Hopelijk heeft u een beter beeld van de subsidiemogelijkheden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Slim Werkgeven – Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid