Dienstverlening

Duurzame inzetbaarheid

"Inzetbare medewerkers dragen bij aan een fitte, gezonde organisatie"

Duurzame inzetbaarheid

Werken aan Duurzame Inzetbaarheid is voor iedereen van belang; van MKB-organisaties tot multinationals, profit en non-profitorganisaties. Onze aanpak kan in alle branches worden ingezet. Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda van overheid, werkgevers en vakbonden.

Wat wij zien:
De Nederlandse bevolking vergrijst, we worden steeds ouder en tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af en we werken tot op latere leeftijd door.

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor werknemers met een goed werkvermogen leidt tot 5 procent verhoging in productiviteit én een daling van het verzuim.
Het wordt dus steeds belangrijker om de mensen die werken duurzaam inzetbaar te houden.

Of iemand inzetbaar is wordt bepaald door de optelsom van drie aspecten:

 • Werkvermogen (de mate waarin iemand in staat is zijn werk uit te voeren lichamelijk en psychisch)
 • Vitaliteit (dat mensen willen, veerkracht, energie en motivatie hebben)
 • Employability (de mate waarin je vakbekwaam bent om je werk te kunnen doen nu en in de toekomst)

Het op peil houden en het verder ontwikkelen van deze aspecten betalen zichzelf terug in de vorm van fitte medewerkers in een fitte organisatie.

Wat wij doen:
Wij adviseren klanten in heldere stappen hoe je duurzame inzetbaarheid kunt verbinden met de onderneming en bieden individuele trajecten aan om stress en burn-out te voorkomen en te herstellen.
In onze aanpak gaan we in gesprek, luisteren goed en bekijken wat u als klant nodig heeft. Samen bepalen we de aanpak, waarbij de inzet van het Huis van Werkvermogen uitgangspunt is. Aanvullend kunnen we instrumenten inzetten om duurzame inzetbaarheid te meten.
Wij geloven dat het op de kaart zetten van duurzame inzetbaarheid alleen kan als alle lagen van de organisatie bij het onderwerp betrokken worden; van directie tot personeelsvertegenwoordiging, van individu tot team. Het gaat er om dat er toepasbaar beleid komt om de werknemers in beweging te zetten.

In tijd van Corona
In deze tijd van Corona wordt veel gevraagd om wendbaar te blijven. Je hebt daarvoor medewerkers nodig die vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn. Meegaan met veranderingen vraagt om het ontwikkelen en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Banen veranderen, ziekteverzuim stijgt, de balans tussen werk/privé vervaagt door de 1,5 meter economie en vergrijzig neemt toe.
Kortom, hoe zorg ik dat mijn organisatie gezond en financieel fit blijft! Hoe neem ik medewerkers mee in deze ontwikkeling? Hoe ziet mijn personeelsbestand er nu uit? Welke vaardigheden en capaciteiten zijn nodig, nu en in de toekomst? Welke functies veranderen of verdwijnen? Welke mogelijkheden zijn er voor talentontwikkeling, omscholing of het begeleiden van werknemers naar werk in een andere branche of organisatie.
DIT Perspectief helpt u met:
– de bedrijfscase om inzicht te krijgen in deze vraagstukken
– het inzetten van Het Goede Gesprek
Inzet van de SLIM regeling

Neem contact op

"Een heldere bedrijfscase geeft inzicht"

Onze aanpak

Graag gaan we met u in gesprek, of u heeft iemand met kennis nodig die met u meedenkt. We zorgen voor een heldere bedrijfscase en een praktische vertaling naar programma’s en interventies gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, best practices uit de branche en Het Huis van Werkvermogen.

Wij werken met drie belangrijke stappen die voorafgaan:

Fase 1 Heldere bedrijfscase

Door inzicht te creëren in wat er speelt binnen een organisatie en wat er nodig is, helpen wij klanten het belang van duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten. We leggen de focus op de juiste onderwerpen. We betrekken het management en de medewerkers van meet af. Welke verandering wil je faciliteren? Wat gaan medewerkers merken van alle inzet?
Ook helpen wij u met subsidieaanvragen zoals ESF en de SLIM regeling.

De bedrijfscase
De bedrijfscase bestaat uit 3 onderdelen en geven u direct een compleet beeld waar u als organisatie staat:

1. Markt: We informeren u over DI ontwikkeling in uw branche, cao en wetgeving.

2. Bedrijf; Welke uitdagingen liggen er bij u op gebied van gezondheid, ontwikkeling en productiviteit, het risico op uitval, motivatie, functieverandering en talentontwikkeling.

3. Werknemer;
Aan de hand van het Huis van Werkvermogen gaan we in gesprek met medewerkers. o.a. ontwikkeling, gezondheid en balans werk/privé en leefstijl. Dit creëert draagvlak en stimuleert eigen regie.

Dit voegen we samen tot een heldere bedrijfscase met advies en concrete acties over passende interventies. Met als doel een gezonde, financieel fitte organisatie.

Naar wens houden we inspiratiesessies om een gedeelde visie voor dit onderwerp te vormen. Dit leidt tot een breed gedragen gevoel. Op basis van de analyse werken we scenario’s uit, die richting geven aan de volgende stap.

Resultaat

 • Heldere bedrijfscase
 • Visie voor plan van aanpak
 • Breed gedragen draagvlak binnen de organisatie
 • Verbinden van partijen en stakeholders.

Aanvullend op de bedrijfscase kunt u de meetmethode inzetten Door het werkvermogen te meten krijgen organisaties inzicht in de 50 factoren die het meest van invloed zijn op het werkvermogen, geluk en productiviteit van medewerkers.
Wij maken gebruik van de gevalideerde methode, ontwikkeld in samenwerking met Erasmus MC. Deze wordt veel gebruikt in Nederland waardoor veel vergelijkgingsmateriaal beschikbaar is.
U ontvangt van ons een uitgebreide analyse. Deze voorspelt o.a verzuim en geeft aan of een medewerker een uitstekend, goed, matig of slecht werkvermogen heeft en welke factoren van invloed zijn op dit werkvermogen. Zo weet je gericht waar je aan kunt werken om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Dit wordt gemeten:

 • BMI/ gezondheid/vitaliteit
 • Bevlogenheid/motivatie/werkgeluk
 • Behoefte aan ontwikkeling
 • Ervaren werkdruk/stress/werkomstandigheden
 • Balans werk/privé
 • Werkvermogen uitgedrukt in uitstekend, goed, matig en slecht
 • Voorspelt uitval en arbeidsongeschiktheid
 • Na een jaar wordt de hermenting verricht

Fase 2: Van bedrijfscase naar concrete acties

U heeft nu een heldere visie met een maatwerkaanpak die past bij de doelgroep en cultuur van uw bedrijf. Van losse interventies naar één beleid.

Dit Perspectief helpt u bij de uitvoer van interventies.
In teamsessies maakt DIT Perspectief onderwerpen bespreekbaar en vraagt wat medewerkers nodig hebben om eigen regie te nemen. Een oplossing vanuit de mensen zelf wordt immers breed gedragen en vormt de katalysator voor een gezonde fitte organisatie.

Resultaat:

 • Communicatie en interventies passend bij uw organisatie.
 • We bereiken meer mensen, inspireren en zetten de organisatie in beweging
 • Gerichte focus om echte aandacht te geven aan uw medewerkers.

Fase 3: Evaluatie en her meting

In deze fase halen we het net op. Door middel van evaluatie en een her meting worden resultaten van de uitvoerende acties inzichtelijk gemaakt Dit kan worden gebruikt voor beleid om te komen tot een gezondere organisatie.

Neem contact op

"Het gesprek is de hefboom als het gaat om inzetbaarheid"

Zet het duurzaam inzetbaarheidstraject in

Individuele aanpak voor medewerkers met stress en burn-out

Een effectieve manier om je medewerker persoonlijk te ondersteunen is het duurzaam inzetbaarheids traject. Vanuit verschillende domeinen helpt het de medewerker om de eigen inzetbaarheid te vergroten:

Hoe gelukkig je bent in je werk hangt af van diverse factoren: je gezondheid,  kennis en vaardigheden, je privé situatie én het werk zelf. In elke werksituatie loopt het wel eens mis: de werkdruk wordt hoger, je neemt taken van je collega over, een miscommunicatie met je manager of privé speelt een en ander. Dit kost energie, je raakt uit balans. En dat is niet nodig!

Een goede inzetbaarheid heeft te maken met de draagkracht en draaglast van de medewerker.  Het traject maakt dit inzichtelijk. Het geeft ook aan waarom een (werk)situatie te veel kan zijn voor iemand. Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht ontstaan problemen. De weegschaal slaat door naar één kant.

In het DI-traject geeft Margriet Glas, coach, adviseur duurzame inzetbaarheid en register mediator een methode voor een goede werk/privé balans.

Met de heldere stappen vanuit verschillende domeinen pakt de medewerker zelf de regie in lastige situaties, lost issues op en verbetert de draagkracht. In een aantal sessies is er ruimte voor inzicht én verandering in een veilige omgeving.

Het effectieve traject levert voor zowel de organisatie als voor de medewerkers voordelen op in motivatie, inzetbaarheid, betrokkenheid, herstel, voorkomen van verzuim, meer werkgeluk en nieuw perspectief.

ePub Kies een duurzame aanpak voor stress en burn-out

Dit Perspectief geeft training hoe u deze gesprekken kunt voeren maar voert deze ook voor u uit.

Neem contact op

"bijna 90% van de arbeidsconflicten is op te lossen met mediation"

Mediation voor verlagen van verzuim

Mediation bij arbeidsgeschil
Maar liefst één op de vier ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict of arbeidsgeschil en beïnvloedt het werkvermogen. Preventief inzetten van mediation bespaart u tijd, geld en stress. Bijna 90% van de arbeidsconflicten is op te lossen met mediation.

Mediation +
Met mediation kunt u een verstoorde relatie weer normaliseren, waardoor er weer wederzijds begrip ontstaat. Een MFN register mediator van DIT Perspectief combineert het Huis van Werkvermogen met mediation en helpt u het conflict vroegtijdig op te lossen op een voor beide partijen prettige manier.
Kijk hier voor meer informatie.

Dit levert het op
We gaan voor resultaat; hogere betrokkenheid, aantrekkelijk werkgeverschap, lager verzuim en meer werkvermogen. DIT Perspectief werkt vanuit een goede strategie, maakt duurzame inzetbaarheid inzichtelijk en krijgt helder wat bij u de hefboom is waardoor het (wel) gaat werken. Ook maken we inzichtelijk wat een verminderd werkvermogen financieel voor organisaties betekent.

Hoe nu verder
Wil je weten hoe het er met jouw organisatie voorstaat. Uw investering? Een kop koffie en 1 uur van uw tijd. Tijdens het gesprek (via ZOOM) geven we inzicht in de mogelijkheden en de opbrengsten (ROI) die gemiddeld tussen de 200% tot 300% liggen.

Onze aanpak kan in alle branches worden ingezet. Bij organisaties die ‘iets’ met duurzame inzetbaarheid van plan zijn en nog niet weten waar te beginnen tot organisaties die al vele activiteiten hebben ingezet en juist op zoek zijn naar een instrument die de dialoog met de medewerkers ondersteunt en helpt bij burn-out en stress. En alles daar tussenin.

Neem contact op