Mediation

Mediation

"De kracht van mediation is het komen tot een duurzame oplossing voor beide betrokkenen."

Wat is mediation?

Mediation is de manier om een conflict duurzaam op te lossen. Met behulp van de geaccrediteerde mediator ga je met elkaar in gesprek, vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid. De mediation bestaat uit een of meerdere vertrouwelijke gesprekken waarin je met de ander tot de kern van het conflict komt en naar oplossingen zoekt.

De werkwijze:

Mediation is effectiever en sneller dan de strijd voeren via advocaten. Een mogelijke oplossing wordt vaak binnen een aantal weken bereikt. Het grootste voordeel is dat het probleem wordt aangepakt en het conflict wordt opgelost. Een win-win situatie zonder relaties en reputaties (verder) te beschadigen. Zo kunnen beide partijen weer verder. Dat geeft rust.

Margriet Glas is geaccrediteerd MfN register mediator. De MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland en borgt kwaliteit, zorgvuldigheid en deskundigheid. Haar missie is: het voeren van open respectvolle gesprekken en het tot stand brengen van een duurzaam resultaat zodat beiden weer kunnen kijken naar een conflictvrije toekomst. Margriet is naast mediator strategisch adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid, Huis van Werkvermogen, verlaging ziekteverzuim en arbeidsrecht.

Neem contact op

"Mensen helpen om zelf hun conflict aan te pakken en op te lossen. Dat is waar mediation voor staat."

Wanneer kan ik mediation inzetten?

Mediation biedt ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van conflicten en het herstellen van de gevolgen van conflicten. Hoe eerder hoe beter!

Neem contact op wanneer:

  • je als werknemer het gevoel hebt niet gewaardeerd of serieus genomen te worden, bijvoorbeeld bij beoordeling of ziekte
  • je als collega steeds botst tegen het karakter van een of meerdere andere collega’s
  • je als leidinggevende (on)bewust bezig bent met ‘dossieropbouw’ van een specifieke medewerker
  • Je als leidinggevende spanningen ziet ontstaan door wantrouwen en miscommunicatie
  • Je als leidinggevende spanningen ziet bij ziekte, re-integratie of terugkeer na ziekte binnen het bedrijf
  • je als management het gevoel hebt dat de samenwerking met je medepartner niet goed meer verloopt

Uit onderzoek blijkt: Hoe eerder je bij een conflict of geschil een mediator inschakelt hoe groter de kans is op succes en rust, zonder de relaties verder te beschadigen.
Zet mediaton dus tijdig in.

Neem contact op

"Als je weer kunt denken aan een conflictvrije toekomst."

Arbeidsmediation

Dit kan gaan over het herstellen van goed samenwerkende teams, het beter uitvoeren van werkzaamheden, passend werk vinden of op een goede manier uit elkaar gaan.

Ziekmelden bij een arbeidsconflict komt veel voor en is een fikse kostenpost. Volgens onderzoek zo’n 90.000 ziekmeldingen per jaar. Meer dan de helft van het verzuim heeft als oorzaak: een conflict op het werk. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Werkdruk, een stroef verlopen functioneringsgesprek, een reorganisatie, je taken passen niet meer bij je huidige leven, miscommunicatie, financiële druk thuis of juist in het bedrijf, ziekte of ongewenst gedrag.
Het huis van werkvermogen maakt dit inzichtelijk.

Oplossingsgericht:

Als je ruzie hebt is het moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan, om de juiste toon te vinden en om naar elkaar te luisteren. De mediator helpt om helder te krijgen waar voor eenieder de kansen en (on)mogelijkheden liggen qua oplossingen.

Toekomstmogelijkheden

Ook helpt de mediator om verder te kijken naar de toekomst. Hoe ga je na het conflict met elkaar om? Is er nog plaats op de afdeling of binnen een ander team? Welke mogelijkheden zijn er om verder te groeien in de organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat het niet weer escaleert en kunnen we afspraken maken voor een goede balans tussen werk en privé? Of is het beter om afscheid van elkaar te nemen.

Tijdspad:

Over het algemeen zij drie à vier gezamenlijke sessies van twee uur nodig om te komen tot een duurzame afspraken waar beide achter staan. Het resultaat wordt meestal schriftelijk vastgelegd in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst en wordt juridisch getoetst. Een gemiddelde arbeidsmediation neemt vier tot zes weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en beschikbaarheid van cliënten en hun eventuele adviseurs. Als er naast conflict ook ziekte speelt, kan het zijn dat – op advies van de bedrijfsarts – de mediation over een iets langere tijdsperiode plaatsvindt.

Vrijblijvend contact

Wil je eens een vrijblijvend gesprek om te sparren of mediation ook voor jou een oplossing biedt? Bel of mail mij gerust voor een vrijblijvend gesprek of als klankbord om te kijken of mediation een goede optie is. Wanneer je twijfelt over mediation, aarzel dan niet om persoonlijk contact op te nemen via e-mail of telefoon. Dit is kosteloos, het verplicht je tot niets en desgewenst kun je anoniem blijven.

Neem contact op

"Organisaties kunnen veel doen om verzuim te voorkomen"

Duurzame inzetbaarheid en mediation

Bij ons krijg je mediation+. Niet alleen een professional om tot een goede oplossing van het conflict te komen. Ook de kennis van een adviseur duurzame inzetbaarheid met kennis van het Huis van Werkvermogen. Wel zo prettig want conflicten, voorkomen van verzuim en het Huis van Werkvermogen zijn nauw met elkaar verbonden.

Duurzaam werkgeverschap 2.0.

Als adviseur duurzame inzetbaarheid help ik organisaties met het op de kaart zetten van duurzame inzetbaarheid en het verlagen van het verzuim. Bij welke organisatie staat dit niet op het prioriteitenlijstje? Maar het verbeten van en behouden van de inzetbaarheid van medewerkers is makkelijker gezegd dan gedaan. Het Huis van Werkvermogen maakt het meetbaar en kan verzuim voorspellen.

Ergernissen op het werk, conflicten en wrijving leiden tot stress en ondermijnen het werkplezier en werkvermogen. En uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van mensen.
De kosten van conflicten op de werkvloer kunnen explosief hoog oplopen. Denk hierbij aan verlies aan productiviteit, samenwerking, motivatie en werkplezier. Daarnaast kost het arbeidstijd, reputatie en klanten.

Tegelijkertijd zijn conflicten normaal: uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden gemiddeld 30 procent van hun tijd besteden aan conflicten. Ook andere professionals, denk aan HR-adviseurs en vertrouwenspersonen, besteden veel tijd aan conflicten. Tijdig een conflict aanpakken levert altijd veel op. Hoe eerder hoe beter.

Verlagen van verzuim

Organisaties kunnen veel doen om te sturen op effectief omgaan met conflicten op de werkvloer. Zodat conflicten niet onnodig escaleren en leiden tot ziekte en verzuim. Meer dan de helft van het verzuim heeft als oorzaak: een conflict op het werk. Inzet om conflicten te voorkomen draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van mensen en verlaging van verzuim.

De oplossing lijkt hem vooral te zitten in een op maat gemaakte strategie in combinatie met een persoonlijke aanpak.
Bij maatwerk is het allereerst belangrijk om uit te vinden waar het precies om gaat. Zijn medewerkers niet duurzaam inzetbaar vanwege gezondheidsproblemen? Is de werkdruk te hoog? Of doen medewerkers werk dat hen onvoldoende inspireert of zijn ze niet gemotiveerd? Deze onderwerpen kunnen veel stress veroorzaken en uiten zich in de vorm van conflicten op de werkvloer.
Gedurende je loopbaan kunnen waarden veranderen (geboorte van een kind, een zieke ouder, wijziging in cultuur of management). Maar ook de inhoud van het werk en de werklasten en eisen.
Iedereen krijgt wel eens te maken met conflicten op de werkvloer, met je collega, je leidinggevenden of met de organisatie in zijn geheel als de waarden en normen niet met elkaar overeen komen. De kunst is om dit vroegtijdig te signaleren. Zo kun je escalatie en uitval voorkomen.

Huis van Werkvermogen

Wat wel werkt om het verzuim te verlagen is het toepassen van mediation in combinatie met het Huis van Werkvermogen.
Het Huis van Werkvermogen is opgebouwd uit vier verdiepingen (zie afbeelding).

De basis van het huis, het fundament, is de gezondheid van de werknemer zowel lichamelijk al psychisch.

De eerste verdieping staat symbool voor de competenties van de medewerker: een juiste mix van kennis en vaardigheden om de beroepstaken uit te kunnen voeren.

De tweede verdieping heeft te maken met de normen en waarden van de werknemer. Drijfveren zoals respect, waardering, de band met de organisatie. Passen de normen en waarden bij elkaar.

De derde verdieping vertegenwoordigd niet alleen de werkomstandigheden, de inhoud van het werk, de werkeisen maar ook het management en hoe er wordt leidinggegeven.

Door het huis loopt een trap want alle verdiepingen zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Bovenop staat het dak, Het werkvermogen.

Een goed werkvermogen

Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen, die staan voor wat de medewerker kan en wil, in evenwicht zijn met de vierde verdieping, die aangeeft wat de organisatie verlangt. Het werkvermogen meten binnen je organisatie? Dat is zeker mogelijk, kijk hiervoor naar de pagina Duurzame inzetbaarheid op deze website.

Wie werkplezier heeft is minder vaak ziek (beneden verdieping) ,leert meer ( eerste verdieping) , heeft meer plezier in zijn werk (tweede verdieping) en is beter in staat om aan zijn werkvereisten te voldoen. (derde verdieping)

Onze aanpak: Mediation +

Op de eerste verdieping passen we onder andere dialoogbegeleiding toe ook wel preventieve mediation. We kijken met leidinggevenden in het werkveld naar conflictsignalen en hoe deze in een vroeg stadium te herkennen. Van jezelf en van de ander. Want als je de signalen herkent dan kun je de impact van het conflict beperken of het conflict zelfs voorkomen. Want elke vorm van uitval is er een.

Gezamenlijk identificeren wij potentiële conflictsituaties in een conflictscan met elkaar, waarvan wij vanuit ervaring weten dat het op een later moment tot escalatie kan leiden. Samen gaan we in gesprek en geven ondersteuning in duurzaam communiceren, de voorbereiding, het houden en afronden van deze gesprekken. Dit draagt bij aan het resultaat, verlaging van verzuim en een stabiel werkvermogen.

Op de tweede verdieping zetten we in op de klassieke vorm van arbeidsmediation. Ben je in conflict met je leidinggevende? Verlies je je baan? Wordt je overgeplaatst? Bij mediation gaat het er niet zozeer om wie er (juridisch gezien) gelijk heeft, maar om praktische oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn.

Er ontstaan dus duurzame afspraken en oplossingen waar alle betrokkenen tevreden mee verder kunnen. Wat onze waardevolle toevoegingen zijn? Dat wij in alle gevallen de machtsverhouding neutraliseren door onze geborgde vertrouwelijkheid. We maken de betrokkenen bewust met het vizier naar de toekomst gericht. Een ieder voelt zich gehoord, gezien én begrepen. Jullie maken afspraken die goed voelen en bovenal eerlijk én uitvoerbaar zijn. Alles getoetst aan het juridisch kader. Efficiënt dus.

Wat naast toenemend werkgeluk en toename van het bedrijfsresultaat nog meer het resultaat is? Een bijdrage aan stabiliteit in werkvermogen en dus een extra stap in de goede richting, met duurzame inzetbaarheid als bestemming.

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Jouw investering? Een kop thee en anderhalf uur van je tijd. That’s it.

Neem contact op