Het Huis van werkvermogen laat zien welke factoren van invloed zijn om gezond en met plezier je werk te kunnen doen. Nu, maar ook later.

Dit is geen echt huis. Het is ontwikkelt door de Finse professor Ilmarinen en is de basis van de WorkAbilityIndex (WAI). Hij deed onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met dit huis kan de organisatie, een team of individuele medewerker inschatten hoe goed men in staat is om het werk lichamelijk en psychisch uit te voeren. Dit heet het werkvermogen.  

Effectieve methode:

Het huis van Werkvermogen is een instrument die we inzetten in het kader van het duurzame inzetbaarheidstraject. Het is een uitstekende methode om als kapstok te dienen voor inzicht en verbetering zowel voor organisaties als voor de individuele medewerker. De verschillende verdiepingen van het huis vertegenwoordigen allemaal een dimensie.

De beneden verdieping is de basis en bevat de fysieke en geestelijke gezondheid.
De eerste verdieping geeft de mate van kennis en vaardigheden aan om het werk goed te kunnen uitvoeren. Zijn deze op elkaar afgestemd?
De tweede verdieping staat voor de mate van motivatie, je houding en of jouw normen en waarden passend zijn bij die van de organisatie.
De bovenste verdieping is de arbeidssituatie. Deze wordt met name bepaald door het leiderschap van de direct leidinggevende, de werkdruk en werkomstandigheden.
Alle verdiepingen bij elkaar bepalen het werkvermogen.

Een goed werkvermogen:

Als alle verdiepingen optimaal zijn ingericht voor de werknemer, is er binnen de organisatie sprake van een maximaal werkvermogen. Ontbreekt iets? Sluiten de normen en waarden van de medewerker bijvoorbeeld niet aan bij die van de organisatie? Dan heeft dat effect op hoe iemand functioneert Onderzoeken tonen aan dat bij dit maximale werkvermogen de kans op langdurige uitval minimaal is. Werknemers voelen zich vitaal en werken productief.

“Werkvermogen geeft niet alleen voorspellende waarde op verzuim maar vooral inzicht in het onbenut potentieel van medewerkers”

Hoe de verdiepingen zijn ingericht, is van grote invloed op het werkvermogen van jou en de organisatie. We helpen jullie om dit helder in beeld te krijgen.

Het Huis is nooit af en kan per periode in je leven veranderen. Onderhoud plegen en blijven werken aan het Huis is belangrijk.

Meer weten over onze individuele aanpak voor werknemers?