Een conflict op het werk…

Het komt vaker voor dan je denkt. Volgens onderzoek zijn er 45.000 ziekmeldingen per jaar als gevolg van een conflict op het werk. Dit kan gaan over een stroef verlopen functioneringsgesprek, reorganisatie, taakverdeling, miscommunicatie, ziekte of ongewenst gedrag.
Het laten sudderen geeft klachten, wees er dus tijdig bij.

Oplossingsgericht:

Als je ruzie hebt, is het moeilijk de eerste stap te zetten om met elkaar om de tafel te gaan, de juiste toon te vinden. naar elkaar te luisteren en het op te lossen. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en helpt helder te krijgen waar het jullie om gaat.

Toekomstmogelijkheden

De mediator begeleidt het proces naar duurzame oplossingen voor de toekomst. De beslissingen neem je zelf. Deze afspraken worden meestal schriftelijk vastgelegd in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst. Ook wordt gekeken naar hoe je na het conflict met elkaar om gaat.

Voordelen:

Vaak zijn drie à vier gezamenlijke sessies van twee uur voldoende om te komen tot duurzame afspraken waar beiden achter staan. Een gemiddelde arbeidsmediation neemt vier tot zes weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en beschikbaarheid van cliënten en hun eventuele adviseurs. Bij mediation heb je zelf invloed op de afspraken die je met de ander maakt, het is sneller en goedkoper dan de gang naar de rechter.

Vrijblijvend contact

Wil je eens sparren of mediation ook voor jou een oplossing biedt? Bel of mail mij gerust voor een vrijblijvend gesprek of als klankbord. Dit is kosteloos, het verplicht je tot niets en desgewenst kun je anoniem blijven