Subsidie voor een wendbare fitte organisatie.

MKB werkgevers krijgen de kans om vanaf 2020 tot 2024 subsidie aan te vragen voor een doorlichting van de organisatie voor het toekomst bestendig blijven en vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De SLIM-regeling.

Marktpositie behouden
Banen veranderen of verdwijnen, ziekteverzuim stijgt, de balans tussen werk/privé vervaagt door de 1,5 meter economie en vergrijzig neemt toe.
Kortom hoe zorg ik dat mijn organisatie gezond en financieel fit blijft?
DIT Perspectief helpt u met de bedrijfscase om inzicht te krijgen in deze vraagstukken.
Hiervoor kunt u de SLIM regeling aanvragen. Niet eerder was het percentage voor subsidie zo hoog.
80% van het project wordt vergoed voor MKB tot 50 werknemers en 60% vanaf 50 werknemers

Hoe ziet de regeling eruit?
Er wordt 48 miljoen euro vrijgemaakt. Als MKB werkgever kunt u een subsidie aanvragen voor minimaal €5.000,- en maximaal €24.999,-.

De aanvraagperiode is vanaf  2020 tot 2024.

Waarvoor kunt u de subsidie inzetten?
U kunt de subsidie inzetten voor de doorlichting bestaande uit 3 onderdelen.

  1. Marktanalyse; Voorlichting over ontwikkelingen in uw branche.
  2. Bedrijfsanalyse; Welke uitdagingen liggen er op gebied van,het risico op uitval, werkdruk, motivatie, functieverandering en talentontwikkeling.
  3. Werknemer-scan; Aan de hand van het Huis van Werkvermogen voeren we persoonlijke gesprekken met uw medewerkers. o.a balans werk/privé, leefstijl, werkomstandigheden en talent ontwikkeling.

De uitkomsten van de doorlichting zetten we om in een ontwikkelplan. Hierin beschrijven we de mogelijkheden en kansen met advies en concrete acties over passende interventies met als doel: een gezonde, toekomstbestendige organisatie.

Meer weten? Kijk op onze website bij SLIM regeling.