Ziekteverzuim groeit in Nederland. Voor de werkgever betekent dit loondoorbetaling bij ziekte, verzuimbegeleiding,  eventuele juridische kosten, aanpassing werk en vervanging. En voor de werknemer gaat het ten koste van kwaliteit van leven, motivatie, vitaliteit en op lange termijn heeft het gevolgen voor het salaris. Er is veel wat zowel werknemers als werkgevers kunnen doen.

Van curatie naar preventie naar amplitie:

Curatie
We kennen allen de Wet Poortwachter bij een ziekmelding. Dit is een sterk middel om herstel te bevorderen. De medewerker wordt met aandacht begeleid en het verzuim is mogelijk sneller op te lossen door inzet van de arboarts, duurzaam inzetbaarheidstraject of van werk naar werk traject.

We spreken dan van curatie = het oplossen van een probleem.

Graag zou je ziekteverzuim willen voorkomen? Wat is dan de stap?

Preventie
Organisaties kunnen veel doen om te sturen op preventie. Kijk bijvoorbeeld naar onze artikelen over het Huis van Werkvermogen op onze site. Dit is een zeer effectieve methode om preventief in te zetten. Maar denk ook na over gedoe op het werk, issues of conflicten op de werkvloer. Maar liefst meer dan de helft van het verzuim heeft te maken met een conflict op het werk.

Dit hoeft geen enorm conflict te zijn maar juist ergernissen op het werk, elkaar ontwijken en wrijving leiden tot stress en ondermijnen het werkplezier en werkvermogen. En uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van mensen.

De kosten van conflicten zijn uitgezocht en liggen tussen de € 30.00 en hoger. Denk hierbij aan verlies aan productiviteit, samenwerking, motivatie en werkplezier. Daarnaast kost het arbeidstijd, reputatie en klanten.

Tegelijkertijd zijn conflicten normaal: uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden gemiddeld 30 procent van hun tijd besteden aan conflicten. Ook andere professionals, denk aan HR-adviseurs en vertrouwenspersonen, besteden veel tijd aan conflicten. Tijdig een conflict aanpakken levert altijd veel op. Hoe eerder hoe beter.

Amplitie
Er is nog een stap die bedrijven kunnen maken om het verzuim verder te verlagen:

Bij amplitie gaat het om het versterken en verbeteren van medewerkers, alle medewerkers. Het in hun kracht zetten van medewerkers zodat zij optimaal het werk kunnen doen en om kunnen gaan met toekomstige ontwikkelingen. Dit kan door medewerkers te stimuleren om te ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en (mentale) gezondheid in lijn met iemands potentie en arbeidsmarktontwikkeling. Het werkt zelfversterkend, geeft zelfvertrouwen en heeft een positieve invloed op het werkvermogen.

Bespaar geld en zet medewerkers in hun kracht

Wanneer je preventie en amplitie op de juiste manier toepast, vermindert de noodzaak van curatie. Dat bespaart geld en verhoogd het werkvermogen. De grootste winst zit echter in de continuïteit van de organisatie, de toekomstgerichte ontwikkeling van de medewerker, een hogere arbeidsproductiviteit, meer werkplezier en minder ziekteverzuim.