Het goede gesprek is de hefboom als het gaat om het vergroten van de inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim. De dialoog zorgt voor aandacht, waardering en richting. Medewerkers werken thuis, er zijn mogelijke zorgen over gezondheid, financiën, baanbehoud en veranderingen op werkplek met de 1,5 meter economie.

Vaak zien we dat de dialoog wordt gevoerd als er iets niet goed gaat. De dialoog is juist een middel om preventief in te zetten en te investeren in verbinding door te bespreken waar kansen liggen.

Lees hier de flyer Samen Sterker uit de Strijd.