Als adviseur duurzame inzetbaarheid zie ik dat werkgevers zich inspannen zodat medewerkers hun werk kunnen blijven doen in deze tijd.

Medewerkers zijn het menselijke kapitaal, het meest kostbare goud en het inzetbaar houden is van groot belang. In verbinding blijven en betrokkenheid laten zien is niet altijd gemakkelijk in deze tijd.

Veel werkgevers vragen zich dan ook af wat de huidige situatie betekent voor de medewerkers.

Wat we zien is dat medewerkers die ziek zijn gemeld, goed in beeld zijn bij de arbodienst, maar hoe is het met de overige 96% van de medewerkers die nu ‘ogenschijnlijk’ gewoon het werk doen? Hoe is het met de gezondheid, hoe ervaren ze het werk en wat voor invloed heeft thuiswerken? Het verzuim daalt op dit moment maar wat staat ons nog te wachten?

Om inzicht te krijgen maken grotere organisaties veelvuldig gebruik van subsidies om de duurzame inzetbaarheid te meten via de wetenschappelijke tool. Gesteund door overheid en O&O fondsen en met succes.

NIEUW IS DAT ER SUBSIDIE IS SPECIAAL VOOR MKB
Met deze subsidie kan het MKB de bedrijfscase inzetten, een doorlichting die de organisatie inzicht geeft, uitmondend in een helder ontwikkelplan.

De bedrijfscase wordt voor 60% tot 80% vergoed door het ministerie. Het bestaat uit drie onderdelen

1. Inzicht in de ontwikkelingen in uw branche
2. Inzicht in de issues die (gaan) spelen binnen uw eigen organisatie
3. Inzicht in de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers dmv de meetmethode.

Wat meet deze wetenschappelijke tool:
Door middel van een vragenlijst worden de 50 factoren die van invloed zijn op het werkvermogen gemeten waaronder:
BMI/gezondheid/vitaliteit/motivatie/bevlogenheid/werkgeluk/behoefte aan ontwikkeling en scholing/ervaren werkdruk/stress/werkomstandigheden/balans werk-privé/het werkvermogen uitgedrukt in goed/matig/slecht en voorspelt dus uitval in de toekomst en arbeidsongeschiktheid. Kortom een volledige digitale bedrijfsrapportage die direct inzicht geeft in de belangrijkste stuurfactoren die bij uw organisatie spelen.

Op deze manier kunt u veel gerichter sturen op wat echt urgent is en wat later opgepakt kan worden.

De medewerker krijgt alle aandacht en samen kijken we vanuit de medewerker welke interventies hij of zij zelf kan oppakken en waar hij of zij zelf achter staat. (eigen regie bevorderen). Veel van de interventies gaan in overleg met de arbo en worden vergoed door de verzekeraar.

In het traject voert de adviseur de gesprekken met sleutelfiguren, betrokkenen en medewerkers, zet de vragenlijst uit, rapporteert en presenteert de uitgebreide analyses en stelt een ontwikkelplan op met mogelijke interventies. Het traject duurt een half jaar waarbij de adviseur een aantal uur per maand aanwezig is en neemt de zorg uit handen.

Waarom werken aan het werkvermogen en inzetbaarheid?
– Preventief voorkomen van uitval loont. Het traject verdient zich al terug bij het voorkomen van een zieke medewerker. Wat zou dat betekenen voor de rest van het jaar?
– Healthy aging, (gezond en plezierig aan het werk blijven tot aan het pensioen)
– Inzicht in toekomstige issues zoals vergrijzing/ verandering door technologie

Het traject wordt gedragen door overheid, branche organisaties, arbodiensten en verzekeraars. Dat is ook de reden dat het grootste deel van het traject wordt vergoed. De adviseur helpt bij de aanvraag in september, waarna u van januari tot maart een start kunt maken.

In een drie tal voorbeelden geven we u inzicht wat eigen investering is op basis van de gegevens van 2021:

MKB bedrijf met 35 medewerkers:
Eigen investering is €2340,- euro voor het traject van een half jaar.
80% van het traject wordt vergoed door de regeling.

MKB bedrijf met 75-100 medewerkers:
Eigen investering is € 5.200,-
60% van het traject wordt vergoed door de regeling

MKB bedrijf met 101-150 medewerkers
Eigen investering is € 6000,-
60% van het traject wordt vergoed door de regeling

De slim regeling is zo gek nog niet!

Weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie? In een telefoongesprek vertel ik er graag over.

Meer informatie is terug te vinden op https://ditperspectief.nl/slim-regeling/