Mediation

Wanneer kan ik mediation inzetten?

"Mensen helpen om zelf hun conflict aan te pakken en op te lossen. Dat is waar mediation voor staat."

Wanneer kan ik mediation inzetten?

Mediation biedt ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van conflicten en het herstellen van de gevolgen van conflicten. Hoe eerder hoe beter!

Neem contact op wanneer:

  • je als werknemer het gevoel hebt niet gewaardeerd of serieus genomen te worden, bijvoorbeeld bij beoordeling of ziekte
  • je als collega steeds botst tegen het karakter van een of meerdere andere collega’s
  • je als leidinggevende (on)bewust bezig bent met ‘dossieropbouw’ van een specifieke medewerker
  • Je als leidinggevende spanningen ziet ontstaan door wantrouwen en miscommunicatie
  • Je als leidinggevende spanningen ziet bij ziekte, re-integratie of terugkeer na ziekte binnen het bedrijf
  • je als management het gevoel hebt dat de samenwerking met je medepartner niet goed meer verloopt

Uit onderzoek blijkt: Hoe eerder je bij een conflict of geschil een mediator inschakelt hoe groter de kans is op succes en rust, zonder de relaties verder te beschadigen.
Zet mediaton dus tijdig in.

Neem contact op