Mediation

Duurzame inzetbaarheid en mediation

"Organisaties kunnen veel doen om verzuim te voorkomen"

Duurzame inzetbaarheid en mediation

Dit Perspectief combineert het Huis van Werkvermogen met de vaardigheden van mediation. Niet alleen een professional om tot een goede oplossing van het conflict te komen. Ook de kennis van een adviseur duurzame inzetbaarheid met kennis van het Huis van Werkvermogen. Wel zo prettig want conflicten, voorkomen van verzuim en het Huis van Werkvermogen zijn nauw met elkaar verbonden.

Duurzaam werkgeverschap 2.0.

Als adviseur duurzame inzetbaarheid help ik organisaties met het op de kaart zetten van duurzame inzetbaarheid en het verlagen van het verzuim. Bij welke organisatie staat dit niet op het prioriteitenlijstje? Maar het verbeten van en behouden van de inzetbaarheid van medewerkers is makkelijker gezegd dan gedaan. Het Huis van Werkvermogen maakt het meetbaar en kan verzuim voorspellen.

Ergernissen op het werk, conflicten en wrijving leiden tot stress en ondermijnen het werkplezier en werkvermogen. En uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van mensen.
De kosten van conflicten op de werkvloer kunnen explosief hoog oplopen. Denk hierbij aan verlies aan productiviteit, samenwerking, motivatie en werkplezier. Daarnaast kost het arbeidstijd, reputatie en klanten. Tijdig een conflict aanpakken levert altijd veel op. Hoe eerder hoe beter.

Verlagen van verzuim

Organisaties kunnen veel doen om te sturen op effectief omgaan met conflicten op de werkvloer. Zodat conflicten niet onnodig escaleren en leiden tot ziekte en verzuim. Inzet om conflicten te voorkomen draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van mensen en verlaging van verzuim.

De oplossing lijkt hem vooral te zitten in een persoonlijke aanpak.
Zijn medewerkers niet duurzaam inzetbaar vanwege gezondheidsproblemen? Is de werkdruk te hoog? Of doen medewerkers werk dat hen onvoldoende inspireert of zijn ze niet gemotiveerd? Deze onderwerpen  uiten zich in de vorm van stress, gedoe op de werkvloer of zelfs burn-out .
Gedurende je loopbaan kunnen situaties veranderen (geboorte van een kind, een zieke ouder, wijziging in cultuur of management). Maar ook de inhoud van het werk en de werklasten en eisen.
Iedereen krijgt wel eens te maken met stress op de werkvloer. De kunst is om dit vroegtijdig te signaleren. Zo kun je escalatie en uitval voorkomen.

Huis van Werkvermogen

Wat wel werkt om het verzuim te verlagen is het toepassen van een methode vanuit verschillende domeinen:

Het Huis van Werkvermogen is opgebouwd uit vier verdiepingen (zie afbeelding).

De basis van het huis, het fundament, is de gezondheid van de werknemer zowel lichamelijk al psychisch.

De eerste verdieping staat symbool voor de competenties van de medewerker: een juiste mix van kennis en vaardigheden om de beroepstaken uit te kunnen voeren.

De tweede verdieping heeft te maken met de normen en waarden van de werknemer. Drijfveren zoals respect, waardering, de band met de organisatie. Passen de normen en waarden bij elkaar.

De derde verdieping vertegenwoordigd niet alleen de werkomstandigheden, de inhoud van het werk, de werkeisen maar ook het management en hoe er wordt leidinggegeven.

Door het huis loopt een trap want alle verdiepingen zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Bovenop staat het dak, Het werkvermogen.

Een goed werkvermogen

Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen, die staan voor wat de medewerker kan en wil, in evenwicht zijn met de vierde verdieping, die aangeeft wat de organisatie verlangt. Het werkvermogen meten binnen je organisatie? Dat is zeker mogelijk, kijk hiervoor naar de pagina Duurzame inzetbaarheid op deze website.

Wie werkplezier heeft is minder vaak ziek (beneden verdieping) ,leert meer ( eerste verdieping) , heeft meer plezier in zijn werk (tweede verdieping) en is beter in staat om aan zijn werkvereisten te voldoen. (derde verdieping)

Onze aanpak: Het duurzaam inzetbaarheidstraject bij het voorkomen en herstel van stress en burn-out en mediation bij gedoe of conflict.

ePub Kies een duurzame aanpak voor stress en burn-out

We geven de medewerker inzicht en maken bewust met het vizier naar de toekomst gericht. Een ieder voelt zich gehoord, gezien én begrepen.  Medewerker en organisatie maken afspraken die goed voelen en bovenal eerlijk én uitvoerbaar zijn. Efficiënt dus.

Wat naast toenemend werkgeluk en productiviteit nog meer het resultaat is? Een bijdrage aan stabiliteit in werkvermogen en dus een extra stap in de goede richting, met duurzame inzetbaarheid als bestemming.

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Jouw investering? Een kop thee en anderhalf uur van je tijd. That’s it.

Neem contact op