Mediation

Arbeidsmediation

"Als je weer kunt denken aan een conflictvrije toekomst."

Arbeidsmediation

Dit kan gaan over het herstellen van goed samenwerkende teams, het beter uitvoeren van werkzaamheden, passend werk vinden of op een goede manier uit elkaar gaan.

Ziekmelden bij een arbeidsconflict komt veel voor. Volgens onderzoek zo’n 90.000 ziekmeldingen per jaar. Meer dan de helft van het verzuim heeft als oorzaak: een conflict op het werk. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Werkdruk, een stroef verlopen functioneringsgesprek, een reorganisatie, je taken passen niet meer bij je huidige leven, miscommunicatie, financiële druk thuis of juist in het bedrijf, ziekte of ongewenst gedrag.
Het huis van werkvermogen maakt dit inzichtelijk.

Oplossingsgericht:

Als je ruzie hebt is het moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan, om de juiste toon te vinden en om naar elkaar te luisteren. De mediator helpt om helder te krijgen waar voor eenieder de kansen en (on)mogelijkheden liggen qua oplossingen.

Toekomstmogelijkheden

Ook helpt de mediator om verder te kijken naar de toekomst. Hoe ga je na het conflict met elkaar om? Is er nog plaats op de afdeling of binnen een ander team? Welke mogelijkheden zijn er om verder te groeien in de organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat het niet weer escaleert en kunnen we afspraken maken voor een goede balans tussen werk en privé? Of is het beter om afscheid van elkaar te nemen.

Tijdspad:

Over het algemeen zij drie à vier gezamenlijke sessies van twee uur nodig om te komen tot een duurzame afspraken waar beide achter staan. Het resultaat wordt meestal schriftelijk vastgelegd in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst en wordt juridisch getoetst. Een gemiddelde arbeidsmediation neemt vier tot zes weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en beschikbaarheid van cliënten en hun eventuele adviseurs. Als er naast conflict ook ziekte speelt, kan het zijn dat – op advies van de bedrijfsarts – de mediation over een iets langere tijdsperiode plaatsvindt.

Vrijblijvend contact

Wil je eens een vrijblijvend gesprek om te sparren of mediation ook voor jou een oplossing biedt? Bel of mail mij gerust voor een vrijblijvend gesprek of als klankbord om te kijken of mediation een goede optie is. Wanneer je twijfelt over mediation, aarzel dan niet om persoonlijk contact op te nemen via e-mail of telefoon. Dit is kosteloos, het verplicht je tot niets en desgewenst kun je anoniem blijven.

Neem contact op